Hall of Fame

รวบรวมโฉมหน้าแชมป์ BS Max และเด็คของพวกเขา

ไปดูกันเลย !!

 

แชมป์ BS Max เดือน 7 ปี 2018 คุณณัชพล เกียรติเรืองวัฒนา

  

 

แชมป์ BS Max เดือน 3 ปี 2018 คุณธนพล โอวาทวรวรัญญู

  

 

แชมป์ BS Max เดือน 12 ปี 2017 คุณอุกฤษฎ์ เกิดพุ่ม

  

 

แชมป์ BS Max เดือน 6 ปี 2017 คุณอรุษ ไพศาลเสถียรวงศ์

  

 

แชมป์ BS Max เดือน 9 ปี 2016 คุณอรุษ ไพศาลเสถียรวงศ์

  

 

แชมป์ BS Max เดือน 2 ปี 2016  คุณอุกฤษฎ์ เกิดพุ่ม

  

 

Visitors: 73,571